FESTIWAL WRAŻEŃ

1. 7. – 30. 8. 2019 niezależnie od pogody
Kladské pomezí

Festival wrazen

Prezentujemy Wam czesko – polski projekt Festiwal wrażeń, którego głównym celem jest zaproponowanie gościom w okresie letniego sezonu turystycznego, jak największej ilości różnorodnych wrażeń związanych z kulturowym przesłaniem regionu. Tematami przedmiotowych imprez zapewniających wrażenia będą osobowości, historia wojskowości oraz tradycja. Na stronie czeskiej i polskiej Festiwal wrażeń realizowany będzie przez okres trzech lat; każdego roku imprezy koncentrowały się będą na jednym z podanych powyżej motywów. Ogółem będziecie mieli możliwość odwiedzić 27 miejsc. W roku bieżącym zaprezentuje się dziesięć miejsc. Każda z włączonych do projektu atrakcji turystycznych, przygotuje na okres sezonu program wrażeń, który będzie regularnie powtarzany przez jeden dzień w tygodniu przez okres wakacji letnich. Program ukierunkowany będzie na temat osobowości, które żyły bądź tworzyły na obszarze Pogranicza Kłodzkiego (Kłodzkiej Miedzy) oraz na polskiej stronie granicy. Zapraszamy Was do przeżycia razem z nami pełnych wrażeń wakacji, które zaprezentują Wam historyczne osobowości, których odwołanie w regionie utrzymuje się do dzisiaj, razem z konkretnym kontekstem historycznym.
Przekaż nam swoją opinię
Kwestionariusz zadowolenia
Svidnice Klodzko mesto Klodzko

Pogranicze kłodzkie

Obszar Pogranicza Kłodzkiego przywołuje swoją nazwą wspólną historię z sąsiednią Polską. Obszary po obydwóch stronach granicy stanowiły kiedyś jeden organizm państwowy – Ziemia Korony Czeskiej. Przez te ziemie prowadził ważny szlak handlowy zwany szlakiem Kłodzkim łączącym Pragę z Kłodzkiem; szlak ten ciągnął się następnie aż do morza Bałtyckiego. Łącząca przez kilka wieków historia zostawiła do dzisiaj stałe więzy i wspólne przeżycia.

Dowiedzieć się więcej