05. 07. 2018 Akce

„Kulturalne czwartki“

dzielić się
„Kulturalne czwartki“
koncerty i pokazy taneczne

w każdy czwartek o godz. 18.00 na Rynku