9Bajkowe historie

Bajkowe historie

Zwiedzimy - zazwyczaj niedostępny - kompleks zamkowo-parkowy. Przewodnik opowie nam o historii XIX wieku w Gorzanowie, o jego mieszkańcach – rodzinie Herbersteinów oraz przedstawi nam sylwetkę założyciela teatru zamkowego Karla von Holteia. Następnie będziemy mogli sami stworzyć własną wersje historii zamku i namalować ilustracje do tej historii. Ilustracje te prezentowane będą na wystawie w salach zamkowych. Ponadto – na podstawie informacji na temat Karla von Holteia oraz jego teatru – uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania własnych scenek teatralnych i zaprezentowania ich na podium.

Pałac Gorzanów
  • ul. Podzamcze 8
  • 57-521 Gorzanów
Jak mogę się tam dostać?
Jak mogę się tam dostać (mapa)?
sat

Gdzie patrzysz?

Początki Gorzanowa sięgają XII w., kiedy mieścił się tu zamek, zniszczony w XV w. w czasie walk Ślązaków z królem Czech Jerzym z Podiebradów. Zachował się tu jeden z najcenniejszych i największych na terenie Kotliny Kłodzkiej zespołów obiektów zabytkowych. Renesansowe założenie pałacowe z czasów czeskich, na zlecenie kolejnego właściciela hrabiego Johanna Friedricha von Herberstein przebudowano w latach 1653-1657 w stylu barokowym. Herbersteinowie mieszkali tutaj do końca 1930 roku. Do roku 1997 kompleks parkowo-pałacowy był własnością gminy . Sprzedany prywatnym właścicielom niszczał do roku 2012, kiedy to stał się własnością Fundacji Pałac Gorzanów. Od tej pory prowadzone są prace remontowo budowlane i konserwatorskie. W 2018 zostanie oddana do użytku część pałacu z pięknie odrestaurowanym drewnianym teatrem dworskim.

Ród Herbersteinów jest starym rodem szlacheckim wywodzącym się ze wschodniej Styrii. Członkowie rodu przez wieki pełnili ważne funkcje nie tylko w administracji państwowej, ale również w wojsku i strukturach kościelnych. Śląską linię rodu zapoczątkował ok. 1600 r. baron
Johanna Bernhard Starszy von Herberstein. Karl von Holtei był niemieckim pisarzem, autorem sztuk teatralnych, recytatorem oraz reżyserem teatralnym, przez okres dwunastu sezonów
dyrektorem teatru dworskiego w Gorzanowie.

W pierwszej połowie XIX wieku pałac przeżywał okres rozwoju kulturalnego. W okresie, kiedy właścicielem był Johann Hieronym Herberstein, w północnym skrzydle pałacu zbudowano
teatr dworski, przyciągający gości z bliskich i dalekich okolic. Kierownikiem teatru był początkowo kłodzki aktor Karl Seydelmann; od roku 1843 kierownictwo przeszło w ręce dramaturg i poety
Karla von Holteia. Po śmierci Johanna tradycja została zapomniana, wznowiono ją dopiero na początku XX wieku.

Czy wiecie, że ?

… wśród rozpoznanych popiersi zdobiących poszczególne sklepienia zamku Gorzanów, znajduje się również popiersie Jerzego z Podiebradów?