8Bitwa o bażantarnię w miejscowości Dubno

Bitwa o bażantarnię w miejscowości Dubno

Rezerwat przyrody Dubno jest zachowanym lasem dębowym. Jakie drzewa znajdują się tutaj? Jak mówi już sama nazwa „las dębowy”, są to przede wszystkim dęby. Trudno to sobie wyobrazić, ale rezerwat ten stał się w roku 1866 świadkiem konfliktu wojskowego. Konflikt ten określamy dzisiaj nazwą Bitwy pod miejscowością Czeska Skalica. Na własne oczy przekonamy się, że na wielu rosnących tutaj drzewach widoczne są do dzisiaj ślady tego konfliktu. Znajdziemy tutaj również największy pomnik ofiar wojny prusko-austriackiej w rejonie Czeskiej Skalicy. Monumentalny pomnik o nazwie „Śpiący lew” znajduje się niedaleko budynku starej gajówki. A dlaczego rezerwat przyrody? Zamieszkuje tutaj ponad 70 gatunków mięczaków.

Gdzie patrzysz?

W bażantarni w pobliżu miejscowości Dubno położonej niedaleko miejscowości Czeska Skalica wracamy aż do roku 1866. W tym czasie rozgorzała tutaj bitwa pomiędzy wojskami pruskimi i austriackimi. Czy interesuje Was taktyka wojskowa, jaka była wtedy stosowana? Albo macie chęć sprawdzić, jak prawidłowo posługiwać się karabinem? Czy chcielibyście wyprodukować prawdziwe, działające naboje? To wszystko jest możliwe. Pomogą Wam w tym członkowie 5. batalionu myśliwych polnych w swoich typowych mundurach. Być może w młodniku leśnym napotkamy również autentycznego nieprzyjaciela. Należy wziąć ze sobą wygodne ubranie do spędzania wolnego czasu oraz wytrzymałe obuwie.

Miasto Česká Skalice oraz sąsiadujący z tą miejscowością rezerwat przyrody Dubno zalicza się do tych wielu miejsc we wschodnich Czechach, które latem roku 1866 bezpośrednio dotknięte zostały konfliktem wojennym. W tym czasie wybuchła wojna prusko-austriacka, czasami określana jako wojna siedmiotygodniowa. Konflikt ten stanowił wynik wzajemnej konkurencji Prus oraz Austrii o przywództwo militarne w Europie.

Bitwa koło miejscowości České Skalice była jedną z najkrótszych, ale jednocześnie najbardziej krwawych bitew. W ciągu niecałych czterech godzin straciło tutaj życie albo doznało ran prawie siedem tysięcy żołnierzy oraz ponad 200 koni.

Czy wiecie, że ?

… do bitwy koło miejscowości České Skalice w ogóle nie musiało dojść? Jeden z dowódców austriackich nie usłuchał jednak rozkazu głównego dowódcy i zaatakował posuwające się jednostki pruskie.