3Oaza pokoju w zamęcie wojny – odkrywanie Pałacu Żelazno

Oaza pokoju w zamęcie wojny – odkrywanie Pałacu Żelazno

Historia pałacu w Żelaznie sięga XVII wieku. W latach 1797-1798 na resztkach fundamentów dawnego dworu powstał barokowy pałac. W 1836 roku pałac kupił Hermann Dietrich Lindheim, właściciel fabryk włókienniczych na Śląsku i w Czechach. Wówczas przekopano przez park pałacowy kanał. Mierzył 1,6 km i dostarczał wodę do tkalni w sąsiednich Krosnowicach. W latach 1869-1871 pałac przebudowano w stylu neobarokowym. Uwagę przyciąga szczególnie wspaniała sala balowa z lustrami i unikalna oranżeria. W XIX wieku park stał się popularnym celem turystów i kuracjuszy z Lądka-Zdroju. Po II wojnie światowej pałac był wykorzystywany na różne sposoby. Jego obecni właściciele systematycznie przywracają mu dawny blask.

Gdzie patrzysz?

Podczas spaceru po parku zamkowym poznamy wojenną historię wsi Żelazno. Następnie weźmiemy udział w warsztatach stratygraficznych. Na czym będą polegać? Na badaniu materiałów użytych do budowy zamku: kamienia, cegły, tynków i farb. Na tej podstawie nauczymy się rozróżnić czas powstawania kolejnych
założeń pałacowych. Pomocą będzie służył architekt. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Dzięki nim będzie można wgłębić się do struktury kamienia.

Pierwotna posiadłość, na której zbudowano Zamek Żelazno, została zniszczona podczas wojny trzydziestoletniej.

W XVI wieku w hrabstwie kłodzkim szerzył się protestantyzm. Został przejęty przez większość ludności, nawet w Żelaźnie. Zwycięstwo wojsk cesarza Ferdynanda II w bitwie na Białej Górze spowodowało represje ludności protestanckiej. Jednak wielu mieszkańców, w tym z Żelazna, nie zgadzało się z ta sytuacją. Co zrobili? Utworzyli związek obronny i wystąpili zbrojnie przeciwko żołnierzom cesarskim. W trakcie walk, które zakończyły się ich porażką, zginęło około 200 chłopów.

Czy wiecie, że ?

… w pałacu znajdują się tajne przejścia, owiane tajemnicą, w których można podobno spotkać zjawy dawnych mieszkańców.