8Wędrówka przez Hronov śladami amatorskich aktorów

Wędrówka przez Hronov śladami amatorskich aktorów

Hronov jest małym miasteczkiem liczącym około sześć tysięcy mieszkańców; Hronov jest miejscem urodzenia oraz pobytu szeregu ważnych postaci z różnych dziedzin działalności człowieka. Do najważniejszych z nich należy Jirásek, Čapek lub Hostovský. Dla wielu ludzi Hronov jest jednak nierozłącznie związany z teatrem amatorskim, którego tradycja sięga prawie dwustu lat. W tym kontekście wspomnieć musimy Jiráskův Hronov – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich. W roku bieżącym Festiwal obchodził będzie jubileusz dziewięćdziesięciolecia swojego istnienia; jest więc najstarszym przeglądem teatrów amatorskich w całej Europie.

Kulturní a informační středisko Hronov
  • náměstí Čs. armády 500
  • 549 31 Hronov
Jak mogę się tam dostać (mapa)?
sat

Gdzie patrzysz?

W czasie zwiedzania miasta z przewodnikiem zapoznamy się ze sławnymi mieszkańcami, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania tradycji teatrów amatorskich w Hronovie. oraz z miejscami z nimi związanymi. Nasze zwiedzanie zakończy się w młynie, gdzie w okresie wakacji odwiedzali swoich prarodziców bracia Čapkovi oraz ich siostra Helena; jest to właśnie ten młyn gdzie „mieliły się bajki”. Czeka nas tutaj występ teatralny. Czy sprawdziliście kiedyś wszystko co poprzedza pojawienie się aktora na scenie teatru? Nie? Dlatego też popatrzymy na teatr od kulis, spróbujemy zrobić makijaż oraz ubrać się w kostiumy i zagrać przygotowaną rolę.

Założycielem Hronovskiego Teatru Amatorskiego był Antonín Knahl, miejscowy zegarmistrz. W swojej kronice „U nas” Alois Jirásek przedstawił go jako postać Kaliny. Przed powstaniem budynku teatru imienia Jiráska przedstawienia teatralne miały miejsce były w Hronovie w różnych miejscach, w restauracjach, w hotelu U Mostu, w restauracji Slavii itp.

W uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod budowę teatru Alois Jirásek uczestniczył osobiście. Nie doczekał jednak zakończenia budowy i otwarcia teatru.

Czy wiecie, że ?

…woda ze źródeł mineralnych Regnerka oraz Hronovka, które to źródła znajdują się w parku w Hronovie ze względu na szczególny zapach mają „śmierdziucha”?