8Wędrówka przez Hronov śladami amatorskich aktorów

Wędrówka przez Hronov śladami amatorskich aktorów

Hronov jest małym miasteczkiem liczącym około sześć tysięcy mieszkańców; Hronov jest miejscem urodzenia oraz pobytu szeregu ważnych postaci z różnych dziedzin działalności człowieka. Do najważniejszych z nich należy Jirásek, Čapek lub Hostovský. Dla wielu ludzi Hronov jest jednak nierozłącznie związany z teatrem amatorskim, którego tradycja sięga prawie dwustu lat. W tym kontekście wspomnieć musimy Jiráskův Hronov – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich. W roku bieżącym Festiwal obchodził będzie jubileusz dziewięćdziesięciolecia swojego istnienia; jest więc najstarszym przeglądem teatrów amatorskich w całej Europie.

Kulturní a informační středisko Hronov
  • náměstí Čs. armády 500
  • 549 31 Hronov
Jak mogę się tam dostać (mapa)?
sat

Gdzie patrzysz?

W czasie zwiedzania miasta z przewodnikiem zapoznamy się ze sławnymi mieszkańcami, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania tradycji teatrów amatorskich w Hronovie. oraz z miejscami z nimi związanymi. Czy sprawdziliście kiedyś wszystko co poprzedza pojawienie się aktora na scenie teatru? Nie? Dlatego też popatrzymy na teatr od kulis, spróbujemy zrobić makijaż oraz ubrać się w kostiumy i zagrać przygotowaną rolę.

Założycielem Hronovskiego Teatru Amatorskiego był Antonín Knahl, miejscowy zegarmistrz. W swojej kronice „U nas” Alois Jirásek przedstawił go jako postać Kaliny. Przed powstaniem budynku teatru imienia Jiráska przedstawienia teatralne miały miejsce były w Hronovie w różnych miejscach, w restauracjach, w hotelu U Mostu, w restauracji Slavii itp.

W uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod budowę teatru Alois Jirásek uczestniczył osobiście. Nie doczekał jednak zakończenia budowy i otwarcia teatru.

Czy wiecie, że ?

…woda ze źródeł mineralnych Regnerka oraz Hronovka, które to źródła znajdują się w parku w Hronovie ze względu na szczególny zapach mają „śmierdziucha”?