6Z ogniem poprzez wieki

Z ogniem poprzez wieki

W miejscu, gdzie dziś rozkłada się Bystrzyca Kłodzka, znajdowała się kiedyś czeska osada. W XIII wieku tutaj Havel z Lemberku założył wieś dla ludności napływowej z terenów niemieckich. Dziś nadal możemy w mieście podziwiać zachowaną architekturę, nawet średniowieczne mury
obronne. Lokalną tradycję przemysłu drzewnego a w szczególności tutejszą fabrykę zapałek upamiętnia od 1964 r. Muzeum Filumenistyczne. Powstało w byłym kościele ewangelickim i w Polsce pozostaje jedynym w swoim rodzaju. Ekspozycje poświęcone są ogniu, zapałkom i czynnościom, które są z nimi związane. Jest także wystawa na temat historii miasta.

Muzeum Filumenistyczne
  • Mały Rynek 1
  • 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Jak mogę się tam dostać?
Jak mogę się tam dostać (mapa)?
sat

Gdzie patrzysz?

W miejscu, gdzie dziś rozkłada się Bystrzyca Kłodzka, znajdowała się kiedyś czeska osada. W XIII wieku tutaj Havel z Lemberku założył wieś dla ludności napływowej z terenów niemieckich. Dziś nadal możemy w mieście podziwiać zachowaną architekturę, nawet średniowieczne mury obronne. Lokalną tradycję przemysłu drzewnego a w szczególności tutejszą fabrykę zapałek upamiętnia od 1964 r. Muzeum Filumenistyczne. Powstało w byłym kościele ewangelickim i w Polsce pozostaje jedynym w swoim rodzaju. Ekspozycje poświęcone są ogniu, zapałkom i czynnościom, które są z nimi związane. Jest także wystawa na temat historii miasta.

Havel z Lemberku był czeskim szlachcicem, który za wierność koronie otrzymał urząd kasztelana
kłodzkiego.

Helena Getter była aktywistką na polu kultury i edukacji, kłodzką patriotką i pomysłodawczynią założenia Muzeum Filumenistycznego. Przez kilka kolejnych lat pełniła funkcję dyrektora tej placówki.

Havel z Lemberku był pierszym z rodu Lemberków. Bardzej jednak zasłynęła jego żona Zdislava z Lemberku, którą w 1995 r. kanonizowano. Małżonkowie najprawdopodobniej mieli czwórkę dzieci. Lemberkowie przez kilka lat rządzili w Kłodzku, później te tereny zostały im odebrane.