2Tajemné podzemí

Tajemné podzemí

Čeká nás cyklus vzdělávacích ukázek, během kterých animátoři v kostýmech spojených s historickými nebo legendárními osobnostmi (např. kłodzký kat Christopher Kühn nebo legendární zakladatelka města Kłodzka Valeska) povypráví o tom, jaká tajemství ukrývá kłodzké podzemí, k jakým účelům sloužilo, a zároveň nám představí každodenní život v dávném Kłodzku. Dozvíme se o tradicích, zvycích, rituálech v Kłodzku a jeho okolí – uvidíme město při práci i zábavě.

Podzemní turistická trasa
  • ul. Zawiszy Czarnego (vstup)
  • ul. Czeska (výstupní pavilon)
  • 57-300 Kłodzko
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Podzemní turistická trasa vede několikapodlažními výkopy, vyhloubenými pod městem obyvateli středověkého Kłodzka. Labyrint tunelů, chodníků a hustá síť chodeb vytváří podzemní město, skrývající mnohá tajemství. Vede od ulice Zawiszy Czarnego do ulice Czeska na úpatí pevnosti, je dlouhá asi 600 m. Podzemí sloužilo jako sklad spousty druhů zboží, dokonce i piva. Dlouhé dokvašování bylo jedním z tajemství výborné chuti moku, který se proslavil po celém Dolním Slezsku i v Čechách. V době válek, které Kłodzko postihly, stejné podzemní chodby sloužily jako úkryty.

Christopher Kühn je jedním z nejznámějších katů Kłodzka. To bylo v 16. století jediné město, které zaměstnávalo vlastního kata. Kühn vlastnil mučírnu např. v Wambierzycích, Radkówě a možná i v Otmuchówě. Protože během hádky zabil ředitele zabkowické věznice, byl úřadu kata zbaven.

Valeska – legendární zakladatelka Kłodzka, která měla vládnout na hradě na Zamkowe Górze v pohanské době. Nejstarší dokument připomínající Valesku pochází z roku 1625 – kłodzký kronikář Georgius Aelurius jí ve svém díle Glaciographia věnoval celou kapitolu.

V Kłodzku strávil dětství Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup. Vzdělání pak získal v benediktinském klášteře v Broumově a následně v Itálii, kde se seznámil s budoucím Karlem IV.

Víte, že?

… Kłodzko má ve znaku dvouocasého lva, který odkazuje na společnou česko-polskou historii. Erb městu udělil Přemysl Otakar II., jenž symbol lva používal jako své erbovní znamení. Dvouocasý lev s drobnými obměnami zůstal znakem Čech až do dnešních dnů.