Zpět na úvod
Dotazník spokojenosti Dotazník spokojenosti
 • 1

  Byla důvodem Vaší návštěvy regionu tato akce Festivalu zážitků?

 • 2

  Kde jste se o pořádání této akce dozvěděli?

 • 3

  Kdy jste se o této akci dozvěděli

 • 4

  Jaká je Vaše doba pobytu zde v regionu?

 • 5

  Jakým způsobem jste zde ubytování?

 • 6

  Navštívil jste během Vašeho pobytu zde v regionu území na druhé straně česko-polské hranice?

 • 7

  Kolikrát jste již navštívil/a tento region?

 • 8

  Z jaké vzdálenosti jste nám do regionu přijel?

 • 9

  Jaké je Vaše pohlaví?

 • 10

  Do jaké věkové skupiny patříte?

Pro potřeby evaluace byl ve spolupráci se zpracovatelem evaluace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vybrán projekt „Festival zážitků“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288, jehož vedoucím partnerem je společnost Kladské pomezí o.p.s. Zpracování evaluace vyžaduje sběr primárních dat prostřednictvím terénního šetření, jehož respondenty budou účastníci jednotlivých akcí, které se budou konat v rámci tohoto projektu. Dotazování respondentů bude probíhat primárně na základě elektronického sběru dat prostřednictvím dotazníku umístěného na webových stránkách projektu. Sekundárně bude sběr dat probíhat i v papírové podobě přímým dotazováním jednotlivých účastníků akcí. Realizované šetření tak probíhá ve veřejném zájmu v souladu s podmínkami ochrany osobních dat za účelem zajištění účelnosti vynakládání finančních prostředků z evropských fondů.