13Hvězdy nad pevností

Hvězdy nad pevností

Zaměstnanci hvězdárny v Úpici přijedou se svojí přednáškou Od komet k meteorům. Přenesete se do blízkého vesmíru a projdete si jej od komet až k meteorům. Vzpomeneme nejen na komety slavné, ale i na ty méně známé. Pokud počasí a stav oblohy dovolí, budete si po přednášce moci na ještě ne úplně noční obloze prohlédnout Měsíc.

Pevnost Josefov
  • Bastion I. a podzemí
  • Okružní 34
  • Jaroměř-Josefov
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Josefov je pevnostním městem, které bylo vybudováno v 18. století na obranu před Pruskem, jež zpochybňovalo nároky Marie Terezie na trůn. Pojmenováno bylo po Josefu II., synovi Marie Terezie. Právě on předával vojsku celý komplex k užívání. Pevnost však nikdy plně nesloužila svému původnímu účelu, v různých válečných konfliktech našla uplatnění jako zbrojnice, skladovací prostor, lazaret či zajatecký tábor. 

Víte, že?

... stavba josefovské pevnosti s sebou přinesla i regulaci toků řek Úpy a Metuje a jejich soutok se tak nachází cca o 700 metrů dále, než byl původně?