15Slunce - naše hvězda

Slunce - naše hvězda

Zaměstnanci hvězdárny v Úpici přijedou se svojí přednáškou Slunce - naše hvězda. Během této přednášky se dozvíme množství informací o našem Slunci a jeho aktivitě. Seznámíme se nejen s procesy v jeho nitru, na povrchu i v jeho nejbližším okolí, ale zaměříme se i na jeho vliv na Zemi a biosféru. V neposlední řadě se podíváme i na metody jeho pozorování. Od 12 do 16 hodin bude možno za jasného počasí Slunce prakticky pozorovat přenosnými dalekohledy.

Pevnost Josefov
  • Bastion I. a podzemí
  • Okružní 34
  • Jaroměř-Josefov
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Josefov je pevnostním městem, které bylo vybudováno v 18. století na obranu před Pruskem, jež zpochybňovalo nároky Marie Terezie na trůn. Pojmenováno bylo po Josefu II., synovi Marie Terezie. Právě on předával vojsku celý komplex k užívání. Pevnost však nikdy plně nesloužila svému původnímu účelu, v různých válečných konfliktech našla uplatnění jako zbrojnice, skladovací prostor, lazaret či zajatecký tábor. 

Víte, že?

... stavba josefovské pevnosti s sebou přinesla i regulaci toků řek Úpy a Metuje a jejich soutok se tak nachází cca o 700 metrů dále, než byl původně?