10Danny Smiřický jako průvodce městem

Danny Smiřický jako průvodce městem

V Náchodě se přeneseme do doby 2. světové války. Škvoreckého alter ego Danny Smiřický návštěvníky seznámí s životem ve městě v této nelehké době. Představena budou nejen díla Josefa Škvoreckého, která se vážou k Náchodu, ale také skutečné příběhy osob objevujících se jako postavy v jeho románech a ostatní turistické zajímavosti ve městě.

Městské informační centrum Náchod
  • Masarykovo náměstí 1
  • 547 01 Náchod
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Město Náchod je rodištěm Josefa Škvoreckého a zároveň místem, kde se odehrává několik jeho románů. Pro tyto účely Škvorecký Náchod přejmenoval na Kostelec. Namátkou jmenujme Zbabělce, Prima sezónu či Příběh inženýra lidských duší. Některá z „náchodských“ děl vznikla až po Škvoreckého emigraci v roce 1969, zpracovával tak své prožitky z rodné země. Po revoluci se spisovatel do Náchoda často vracel a až do konce života se zajímal o dění ve městě.

Josef Škvorecký byl český spisovatel, překladatel, publicista a později exilový nakladatel. Jeho literární dílo je výjimečné realistickými popisy zobrazované doby. V emigraci jako vydavatel podporoval tvorbu českých exilových a v Československu zakázaných autorů.

Mnoho Škvoreckého děl bylo zfilmováno. Největší popularitu mu přinesl Tankový prapor, první porevoluční soukromý film. Literárně nejcennější román Zbabělci, jímž Škvorecký prorazil, však nikdy zfilmován nebyl, údajně proto, že mnoho postav z knihy ještě nebylo zcela zapomenuto.

Víte, že?

… pod přezdívkou Harýk se ve Škvoreckého Zbabělcích skrývá Jaroslav Celba, autor hudby k mnoha Večerníčkům, např. Štaflíkovi a Špagetce nebo Pohádkám z mechu a kapradí?