2Jak se žilo ve středověkém Kłodzku

Jak se žilo ve středověkém Kłodzku

Podzemní turistická trasa vede několikapodlažními výkopy, vyhloubenými pod městem obyvateli středověkého Kłodzka. Labyrint tunelů, chodníků a chodeb vytváří podzemní město, skrývající mnohá tajemství. Do husté sítě chodeb se dostanete z ulice Czeska na úpatí Góry Forteczne a denní světlo opět spatříte v ulici Zawiszy Czarnego. Zpřístupněná část podzemí je dlouhá asi 600 m. Chodby sloužily jako sklad pro různé druhy zboží. Pivo díky zdejšímu dlouhému zrání získalo výbornou chuť a proslavilo se po celém Dolním Slezsku i v Čechách. V době válek stejné podzemní chodby sloužily jako úkryt.

Podzemní turistická trasa v Kłodzku
  • prostranství před vstupním pavilonem do podzemní turistické trasy ul. Czeska
  • 57-300 Kłodzko
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

S průvodci v historických kostýmech se přeneseme do dávných dob středověku. Zapomeneme na každodenní život a necháme se okouzlit duchem starých časů. Čeká nás středověká móda, tance i lukostřelba. Ukážeme si zde také běžný život ve městě či zvyky a rituály, které se v Kłodzku a jeho okolí udržovaly.

Důležitým řemeslem středověkých obyvatel Kłodzka bylo pivovarnictví; v roce 1410 mělo právo vařit tento nápoj až sto devadesát domů a do roku 1945 ve městě existovalo osm pivovarů. Pivo bylo od středověku do novověku základním nápojem ve městech dávného Dolního Slezska – pili ho všichni, dospělí i děti. Tehdejší pivo však bylo podstatně slabší, než jsme dnes zvyklí.

Dalším tradičním zdrojem obživy bylo v tomto regionu sklářství. Tomu je věnována samostatná expozice v Muzeu země kladské.

Víte, že?

… Kosmova kronika, z níž pochází první písemná zmínka o městě, uvádí, že v roce 981 byl majitelem Kłodzka Slavník, otec svatého Vojtěcha?