5Na zámku v dobách Nádherných

Na zámku v dobách Nádherných

V prostorách zámku a v přilehlé zahradě se můžeme vžít do rolí zámeckých pánů i služebnictva – budeme si moci vyzkoušet dobové oblečení a nechat se v něm vyfotografovat. Díky komentovaným prohlídkám se seznámíme s historií zámku, díky výstavě poznáme rod Nádherných. Malované kulisy expozice s historickými motivy nás v čase přenesou do přelomu 19. a 20. století. Na památku si odvezeme unikátní razítko a originální pohled.

Zámek Adršpach
  • Dolní Adršpach 75
  • 549 52 Adršpach
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Zámek v Dolním Adršpachu je podsklepená dvoupatrová renesanční budova z lomového kamene, která na první po- hled zaujme svou dvoupatrovou pětibokou věží. Na místě dnešního zámku stávala v 15. století tvrz pánů Berků z Dubé. Dnešní podobu zámek získal, až když se stal majetkem rodu Nádherných, v jehož vlastnictví byl do konce 2. světové války. Poté sloužil jako ubytovna pro učně či archiv. V současnosti jsou v zámku umístěny expozice Muzeum Adršpašska, dobo- vá expozice Z časů Nádherných, Muzeum pískovcového lezení a úniková hra pro celou rodinu v tajemném sklepení.

Nádherní z Borutína byli původně mlynářská rodina, která postupně rozšiřovala svůj majetek. Ten dokázali využít k vzestupu svého společenského postavení, díky čemuž později získali šlechtický i rytířský titul a stali se v dobách Rakouska-Uherska významnými osobnostmi v obchodu i politice.

Adršpach je významnou lezeckou lokalitou. Horolezecká vášeň a výstup na Milence, jednu z nejoblíbenějších skal mezi lezci, se v roce 1929 staly osudnými Josefu Emanuelovi z rodu Nádherných. Tragédii, jež je dodnes obestřena nejasnostmi, připomíná pamětní deska ve skalní kapli. Kaple je místem vzpomínek na ty, kteří ve skalách přišli o život.

Víte, že?

… se rod Nádherných významnou měrou podílel na rozvoji cestovního ruchu v Adršpachu, protože zde budoval, udržoval a opravoval turistické stezky?