7Opevněné město Świdnica – živé hodiny historie

Opevněné město Świdnica – živé hodiny historie

Świdnica byla založena v polovině 13. století a rychle se stala důležitým centrem řemesel a obchodu. Rostoucí význam i povýšení na hlavní město vévodství s sebou přinesl výstavbu opevnění, první zmínka o něm pochází z roku 1285! Původně vedly do města dvě brány, o zhruba sto let později už jich tu stálo hned sedm! U nich byly vybudovány věže, které obývali strážní, a nacházely se v nich také prostory, které sloužily jako vězení. Świdnica měla historicky tři pásy obranných zdí, do současnosti se však dochovaly pouze jejich fragmenty.

Regionální turistické a kulturní informační centru
 • ul. Wewnętrzna 2
 • 58-100 Świdnica
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

O prázdninových sobotách se ve Świdnici podíváme po stopách vojenské historie od středověku až po 18. století. Dozvíme se spoustu zajímavých i užitečných informací. A protože prázdniny jsou ideální dobou, kdy můžeme trávit čas s celou rodinou, postaráme se o to, aby se nikdo nenudil. Věřte, že historie může být fascinující, a to i pro děti! Co nás čeká? Hry, zábava, úkoly. A pamatujte, ten, kdo pilně poslouchá a je dobrým pozorovatelem, jistě zdolá každou výzvu.

Zbytky obranných zdí si můžeme prohlédnout v různých částech Świdnice. Díky prázdninovým zážitkům
budeme moci navštívit hned čtyři taková místa. (Každé červencové setkání se bude týkat jiného místa. A kdo to nepořídí v červenci, bude se na ně moci podívat v srpnu.)

V polovině 18. století se ze Świdnice stala mocná pevnost. V té době dostalo nový kabát i staré opevnění kolem města. Jak to tu vypadalo? Tehdejší obranné zdi byly rozebrány, brány přestavěny. Město bylo obklopeno valem a před ním se nacházel hluboký příkop. Zajímá vás, co zde má nejvyšší historickou hodnotu? Jde o pozůstatky tvrze Fleszy Nowomłyńske, která byla experimentálním bojovým dílem. Ta je jediná svého druhu mezi všemi pruskými pevnostmi v Polsku.

Víte, že?

... v roce 1667 vyletěla jedna ze świdnických bašt do povětří? Mohl za to blesk! Jeho úder zapálil střelný prach, který zde byl uskladněný. Bašta byla vysoká kolem třiceti čtyř metrů (šedesát loktů). Stěny měla
dokonce více než dva metry silné (čtyři lokty)!

 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 6.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 13.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 20.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019
 • 27.07.2019