7Opevněné město Świdnica – živé hodiny historie

Opevněné město Świdnica – živé hodiny historie
  • 11.00–13.00
  • sobota 6/13/20/27 červenec, 3/10/17/24 srpen
  • informace budeme zveřejňovat průběžně
  • Ubytování

Świdnica byla založena v polovině 13. století a rychle se stala důležitým centrem řemesel a obchodu. Rostoucí význam i povýšení na hlavní město vévodství s sebou přinesl výstavbu opevnění, první zmínka o něm pochází z roku 1285! Původně vedly do města dvě brány, o zhruba sto let později už jich tu stálo hned sedm! U nich byly vybudovány věže, které obývali strážní, a nacházely se v nich také prostory, které sloužily jako vězení. Świdnica měla historicky tři pásy obranných zdí, do současnosti se však dochovaly pouze jejich fragmenty.

  • 11.00–13.00
  • sobota 6/13/20/27 červenec, 3/10/17/24 srpen
  • informace budeme zveřejňovat průběžně
  • Ubytování
Regionální turistické a kulturní informační centru
  • ul. Wewnętrzna 2
  • 58-100 Świdnica
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

To se dozvíte 9. května!

V polovině 18. století se ze Świdnice stala mocná pevnost. V té době dostalo nový kabát i staré opevnění kolem města. Jak to tu vypadalo? Tehdejší obranné zdi byly rozebrány, brány přestavěny. Město bylo obklopeno valem a před ním se nacházel hluboký příkop. Zajímá vás, co zde má nejvyšší historickou hodnotu? Jde o pozůstatky tvrze Fleszy Nowomłyńske, která byla experimentálním bojovým dílem. Ta je jediná svého druhu mezi všemi pruskými pevnostmi v Polsku.

Víte, že?

... v roce 1667 vyletěla jedna ze świdnických bašt do povětří? Mohl za to blesk! Jeho úder zapálil střelný prach, který zde byl uskladněný. Bašta byla vysoká kolem třiceti čtyř metrů (šedesát loktů). Stěny měla
dokonce více než dva metry silné (čtyři lokty)!