9Pohádková historie

Pohádková historie

Navštívíme běžně nepřístupný zámecký a parkový komplex. Průvodce nám povypráví o 19. století v Gorzanówě, jeho obyvatelích Herbersteinech a tvůrci dvorního divadla Karlu von Holtei. Následně budeme moci stvořit vlastní verzi historie zámku a namalovat k ní ilustrace, které budou prezentovány na výstavě v zámeckých interiérech. Kromě toho si budeme moci připravit – na základě informací o Karlu von Holtei a jeho divadlu – vlastní divadelní scénky a přehrát je na pódiu.

Pałac (zámek) Gorzanów
  • ul. Podzamcze 8
  • 57-521 Gorzanów
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Počátky Gorzanówa se datují do 12. století, kdy se zde nacházel hrad, zničený v 15. století v době slezské války s českým králem Jiřím z Poděbrad. Dochoval se zde jeden z nejvzácnějších a největších komplexů historických památek v oblasti Kladské kotliny. Renesanční palácové rozmístění ještě z českého období bylo na příkaz hraběte Johanna Friedricha von Herbersteina přestavěno v letech 1653–1657 do barokního stylu. Herbersteinové zde bydleli do konce roku 1930. Do roku 1997 byl tento zámecký a parkový komplex v majetku obce. Poté, co byl odprodán soukromým vlastníkům, až do roku 2012 chátral, dokud nepřešel do majetku Nadace Paláce Gorzanów. Od té doby probíhají stavební, rekonstrukční a restaurátorské práce. V roce 2018 bude předána k užívání část paláce s krásně zrestaurovaným dřevěným dvorským divadlem.

Rod Herbersteinů patří mezi staré šlechtické rody pocházející z východního Štýrska. Členové rodu byli po staletí funkcionáři nejen ve státní správě, ale také v armádě či církvi. Slezskou linii rodu začal kolem roku 1600 baron Johann Bernhard starší von Herberstein. Karl von Holtei byl německý spisovatel, autor divadelních her, recitátor a divadelní režisér. Po dvanáct sezon byl vedoucím zámeckého divadla.

V první polovině 19. století zažil zámek kulturní rozkvět. Pod vládou Johanna Hieronyma Herbersteina bylo v severním křídle zámku vybudováno dvorní divadlo, které lákalo diváky zblízka i zdaleka. Jeho vedoucím byl nejprve kladský herec Karl Seydelmann, od roku 1843 vedení převzal dramaturg a básník Karl von Holtei. Po Johannově smrti kulturní tradice upadla a obnovena byla až na počátku 20. století, kdy ji opět přerušila válka.

Víte, že?

… mezi identifikovatelnými bustami, které vyplňují jednotlivé klenby sklepení zámku Gorzanów, je i busta Jiřího z Poděbrad?