1S Barunkou do školy

S Barunkou do školy

V autentickém prostředí Barunčiny školy se setkáme s Barunkou Panklovou, jejími sourozenci a spolužáky. Budeme svědky školního vyučování z doby mládí Boženy Němcové, čeká nás hodina češtiny či zpěvu pod vedením pana učitele. Za odměnu se budeme moci zúčastnit dobových dětských školních her. Zájemci si budou také moci vyzkoušet tehdejší oblečení – lidový kroj.

Barunčina škola
  • Boženy Němcové 9
  • 552 03 Česká Skalice
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Barunčina škola je stará roubená stavba, která v České Skalici stála možná už ve 13. století. Z původních tří budov se však kvůli požáru dochovala pouze jediná. Je v ní umístěna expozice o historii města a válečných konfliktech, které jej zasáhly, včetně výzbroje a výstroje z prusko-rakouské války. Původní určení domu připomíná školní třída z 19. století a dobová světnička pana učitele. Jméno školička dostala podle své nejznámější žákyně Barunky Panklové, která ji navštěvovala v letech 1824 až 1833.

Božena Němcová (v dětství Barbora Panklová) je jednou z nejvýznamnějších českých spisovatelek. Její próza Babička, klasické dílo české literatury, dala název romantickému údolí podél řeky Úpy, charakteristickému velkým množstvím historických staveb i přírodních zajímavostí.

Své školní zážitky Božena Němcová částečně zpracovala v povídce Pan učitel. Tato povídka se stala předlohou pro uspořádání historické třídy a inspirací byla rovněž při výzdobě atria školy, jejímž autorem je regionální malíř Jiří Škopek. V nikách atria jsou vyobrazeny výjevy ze života ve venkovské škole.