6S ohněm napříč staletími

S ohněm napříč staletími

Naučíme se rozdělávat oheň pomocí křesadla a kamene i chemických látek. Budeme skládat různé konstrukce ze zápalek a zápalkových krabiček, přičemž budeme moci vytvořit návrh vlastní etikety zápalek. Zároveň se seznámíme se zakladatelkou filumenistického muzea Helenou Getterowou a poznáme také Havla z Lemberka, českého šlechtice, jemuž je připisováno založení města.

Muzeum Filumenistyczne (Filumenistické muzeum)
  • Mały Rynek 1
  • 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

V místech, kde leží Bystrzyca Kłodzka, se původně nacházela česká osada. Ve 13. století zde Havel z Lemberka založil vesnici pro německé kolonisty. Dodnes v ní můžeme obdivovat zachovalou architekturu včetně středověkých hradeb. Místní tradici dřevozpracujícího průmyslu a především továrnu na výrobu zápalek od roku 1964 připomíná filumenistické muzeum. Vzniklo v bývalém evangelickém kostele a v Polsku je jediným svého druhu. Expozice jsou věnovány ohni, zápalkám a dalším předmětům a činnostem, které s tím souvisejí. Jedna je také věnována historii města.

Havel z Lemberka byl český šlechtic, který byl za věrné služby králi Václavu I. odměněn funkcí kladského kastelána.

Helena Getterowa byla kulturní a vzdělávací aktivistka, kladská patriotka, a hlavně iniciátorka vzniku filumenistického muzea, jehož byla poté několik let ředitelkou.

Havel z Lemberka byl prvním z rodu Lemberků. Známější je však jeho manželka Zdislava z Lemberka, jež byla v roce 1995 svatořečena. Manželé měli pravděpodobně čtyři děti. Několik let byli Lemberkové pány Kladska, ale později jim bylo území odňato.

Víte, že?

… na ploše před muzeem na tzv. Malém náměstí stojí kamenný pranýř z roku 1556, který je jednou z mála památek někdejšího slezského soudnictví?