3Stará škola ožívá

Stará škola ožívá

Dřevěnka neboli stará dřevěná barokní škola je jednou z kulturních památek Police nad Metují. Roubená patrová budova školy s mansardovou střechou byla postavena v roce 1785. V budově se nacházely dvě třídy a dva byty – pro řídícího a pomocného učitele. Výuka ve škole probíhala až do roku 1857. Poté byla budova využívána jako truhlářská dílna a také zde byly nájemní byty. V současnosti je možné v Dřevěnce zhlédnout expozici se dvěma třídami a bytem z počátku 20. století. K vidění je také původní dřevěné schodiště či latríny v zahradě za školou.

Kam se podíváte?

Přijďte si vyzkoušet, jak se chodilo do školy v 19. století. Učitel nás seznámí s dobovou výukou a každodenním životem ve staré škole. Na dvorku za školou si budeme moci vyzkoušet praní na valše i v pračce kejvačce. Můžeme se také těšit na tvořivé dílničky, například na výrobu podmaleb na skle, odlévání kachlů ze sádry či tkaní na kolíkovém stavu. Děti si budou moci vyrobit panenku. Připravena budou také speciální razítka, s jejichž pomocí si vyrobíme vlastní pohlednici.

Život žáků ani učitelů nebyl na počátku 19. století lehký. V běžné praxi tehdejší výuky byly tresty rákoskou a jiné tělesné postihy. Žáci se ve škole učili mj. různým praktickým dovednostem a také pan učitel si na své skromné živobytí musel přivydělávat nejrůznějšími řemesly.

V nedalekých Orlických horách např. kantoři vyráběli ze zbytků skel podmalby na skle, jinde tkali či se věnovali výrobě hraček. Také děti si musely vystačit s málem – dokonce i hračky si musely vyrábět samy z toho, co kde našly: z klacíků, ústřižků látek a provázků.

Víte, že?

… ve staré polické škole se přestalo vyučovat v roce 1857 z obavy, že má špatnou statiku a mohl by se zřítit strop v jedné ze tříd? Školní budova však stojí dodnes, tedy již dvě stě třicet pět let…

  • Stolová hora Ostaš
  • Muzeum Merkuru v Polici nad Metují