14Upcycling festival RECYUPCY

Upcycling festival RECYUPCY

Hlavním tématem festivalu bude upcyklace v mnoha podobách. Festival RECYUPCY s sebou do Josefova přiveze řadu workshopů a přednášek na rozličná témata a s různými osobnostmi. Návštěvníci si osvojí řadu technik a dozví se zajímavosti ze světa cirkulární ekonomiky.

Pevnost Josefov
  • Umělecká kolonie Bastion IV.
  • Okružní 242
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Josefov je pevnostním městem, které bylo vybudováno v 18. století na obranu před Pruskem, jež zpochybňovalo nároky Marie Terezie na trůn. Pojmenováno bylo po Josefu II., synovi Marie Terezie. Právě on předával vojsku celý komplex k užívání. Pevnost však nikdy plně nesloužila svému původnímu účelu, v různých válečných konfliktech našla uplatnění jako zbrojnice, skladovací prostor, lazaret či zajatecký tábor.

Víte, že?

... stavba josefovské pevnosti s sebou přinesla i regulaci toků řek Úpy a Metuje a jejich soutok se tak nachází cca o 700 metrů dále, než byl původně?