5Zpět do časů tradičních adršpašských řemesel

Zpět do časů tradičních adršpašských řemesel

Zámek v Dolním Adršpachu se může chlubit bohatou historií i zajímavou architekturou. Podsklepená dvoupatrová renesanční budova z lomového kamene na první pohled zaujme svou pětibokou věží. Na místě dnešního zámku se už v 15. století nacházela tvrz pánů Berků z Dubé. Svou současnou podobu získal zámek, až když se stal majetkem rodu Nádherných, tedy v období od třetiny 19. století do konce druhé světové války. Poté sloužil jako ubytovna pro učně či archiv. Nyní jsou v zámku umístěny dobová expozice Z časů rodu Nádherných, lnářství a tkalcovství a horolezecké muzeum. Tajemné zámecké sklepení skrývá únikovou hru s tématem pohádky Třetí princ.

Zámek Adršpach
  • Dolní Adršpach 75
  • 549 52 Adršpach
Jak se sem dostat veřejnou dopravou?
Jak se sem dostat (mapa)?
sat

Kam se podíváte?

Klapání tkalcovského stavu, kolovrátek, vochle... výjev jako z pohádky. Ano, vrátíme se do časů, kdy se na Adršpašsku zpracovával len. Čeká nás krátký seminář o lnu a jeho historii v Adršpachu. Dále si vyrobíme lněný pytlíček, zúčastníme se kreativních dílen, zkusíme si tkaní na kolíkovém stávku a výrobu šňůrek a tkanic. Pro nejmenší budou připraveny dřevěné kostky a puzzle, pro starší kvízy. Všichni společně také vytvoříme nekonečnou stužku, která bude později na zámku zdobit expozici tkalcovství a lnářství.

Len setý patřil k tradičním plodinám, kterým se v podhorských podmínkách Adršpašska s vlhkým podnebím a dostatkem vody dařilo už od poloviny 18. století. Největším průmyslovým závodem Adršpašska byla přádelna lnu v Horním Adršpachu. Založil ji v roce 1860 podnikatel Emanuel Fiedler. Dnes na jejím místě stojí továrna na výrobu dílů pro automobilky. Zachovalo se však sídlo majitele přádelny, tzv. malý zámek nebo také velká vila, ve kterém dnes sídlí mateřská škola.

V Adršpachu byla dokonce založena první přádelní škola v Kladském pomezí. Zřídil ji Ludvík Karel z rodu Nádherných.

Víte, že?

… len se na některých polích Broumovska pěstoval ještě před dvaceti lety? Dnes je ovšem zájem o len a lněné výrobky minimální, takže jej nahradily jiné plodiny.